Tư Vấn Pháp Luật – Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Chuẩn bị ý kiến tại Hội nghị sơ kết 5 năm t/h Chương trình “Cà phê Doanh nhân”

Chuẩn bị ý kiến tại Hội nghị sơ kết 5 năm t/h Chương trình “Cà phê Doanh nhân”

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DN thuộc Hội DNTPTQ; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Chuẩn bị tốt các ý kiến, gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tổng …

Nhóm các khó khăn, vướng mắc DN thường gặp

Nhóm các khó khăn, vướng mắc DN thường gặp

Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân” xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Qua đó xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá …