Chuẩn bị ý kiến tại Hội nghị sơ kết 5 năm t/h Chương trình “Cà phê Doanh nhân”

Chia Sẻ

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DN thuộc Hội DNTPTQ; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Chuẩn bị tốt các ý kiến, gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tổng hợp b/c theo thời gian và địa chỉ trên. Xin cảm ơn!

Chia Sẻ