Nguyễn Minh Tuấn

Chia Sẻ

Năm Sinh Chức Danh Cty  Tên Công Ty E-Mail Số ĐT
11/10/1976 Giám Đốc Nhà hàng Tuấn Anh duyenha83@gmail.com 0983508626

Chia Sẻ

Bài viết trước đó Nông Văn Điệp
Bài viết sau đó Nguyễn Khánh Kiểm