BAN THƯỜNG VỤ HHDN TỈNH

Nguyễn Minh Dũng

Nguyễn Minh Dũng

Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty TNHH Dũng Giang

minhdungtuyenquang@gmail.com

Trần Thị Phương Thảo

Trần Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch TT Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty TNHH Hoàng Hiệp

hoanghieptq@gmail.com

Bùi Ngọc Văn

Bùi Ngọc Văn

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch HĐ thành viên Công ty TNHH 27-7

buingocvan2011@gmail.com

Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Tiến Hưng

Ủy viên BTV

Phó Giám đốc Trung tâm XTĐT tỉnh Tuyên Quang

nguyentienhung.ubnd@gmail.com

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh

Phó CT Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang

thinhnd.tqg@vnpt.vn

Nguyễn Viết Thành

Nguyễn Viết Thành

Chủ tịch Hội DN huyện Hàm Yên-Ủy viên BTV

Giám Đốc DNTN Xây dựng Thành Huy

dntnxdthanhhuy@gmail.com

Vũ Quang Thái

Vũ Quang Thái

Chủ tịch Hội CCB Hiệp hội DN tỉnh-Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty TNHH Mai Linh

congtymailinhtq@gmail.com

Nguyễn Ngọc Phẩm

Nguyễn Ngọc Phẩm

Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang- Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty CP Đường bộ 232

pham232tq@gmail.com

Phạm Hồng Đăng

Phạm Hồng Đăng

Chủ tịch Hội DN huyện Sơn Dương-Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty TNHH Hồng Đăng

Nguyễn Mai Lan

Nguyễn Mai Lan

Ủy viên Ban Thường vụ

Giám Đốc Công ty TNHH Ngọc Hà

congchungtq@gmail.com