BCH HIỆP HỘI DN TỈNH

Trần Khắc Toản

Trần Khắc Toản

Ủy Viên BCH

Tổng Giám đốc Cty CP Hiệp hội DN tỉnh

toantkdltq@gmail.com

Khuất Văn Hiến

Khuất Văn Hiến

Chi hội trưởng Chi hội DN Tân Hà-Ủy viên BCH

Giám Đốc Công ty TNHH Hùng Phát

lananh829@gmail.com

Lương Duy Hiệp

Lương Duy Hiệp

Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BCH

Giám Đốc Công ty TNHH Hiệp Lâm

Số ĐT : 0913053331

Hà Quốc Thịnh

Hà Quốc Thịnh

Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BCH

Giám Đốc Công ty CP Lương thực TQ

haquocthinh.vinafood1@gmail.com

Ngô Đức Tú

Ngô Đức Tú

Ủy Viên BCH

Giám Đốc Công ty Chè Sông Lô

ngotu_tea@yahoo.com

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Ủy Viên BCH

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh TQ

doanhnghieptretq@gmail.com

Ngô Quang Vinh

Ngô Quang Vinh

Phó Chủ tịch Hội DN huyện Hàm Yên-Ủy viên BCH

Giám Đốc Công ty TNHH Vinh Ánh

vinhanhtq@gmail.com

Đào Quang Uy

Đào Quang Uy

Ủy Viên BCH

Phó Giám Đốc Ngân hàng Nông nghiệ và-PTNT, Chi nhánh TQuang

Quanguytq@gmail.com

Đỗ Văn Sự

Đỗ Văn Sự

Chánh Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang-Ủy viên BCH

Chánh Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

doanhnghieptq@gmail.com

Nguyễn Văn Biển

Nguyễn Văn Biển

Phó Chủ tịch Hội DN huyện Lâm Bình-Ủy viên BCH

Giám Đốc Cty TNHH Hà Thư

congtytnhhhathu09@gmail.com