CHI HỘI DN TÂN HÀ

Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Đức Hạnh

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty Bảo Việt nhân thọ Tuyên Quang

Số ĐT : 0989192949

Vũ Hồng Vân

Vũ Hồng Vân

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty TNHH Hoàng Vân

Số ĐT : 0984878888

Phạm Trung Tuấn

Phạm Trung Tuấn

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Nhà hàng Đầu Bò

Số ĐT : 0943301818

Chu Xuân Thủy

Chu Xuân Thủy

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty CP Lâm sản Tuyên Quang

Số ĐT : 0936878899

Tạ Quốc Tuấn

Tạ Quốc Tuấn

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đông Bắc

Số ĐT : 0982072425

Hoàng Trung

Hoàng Trung

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty CP Công nghiệp Tân Hà

Số ĐT : 0913864289

Bùi Hải Phương

Bùi Hải Phương

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty TNHH Thiên Sơn

Số ĐT : 0972520555

Bùi Thị Hậu

Bùi Thị Hậu

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Doanh nghiệp tư nhân Tân Hậu

Số ĐT : 0978379669

Trung Vĩnh Trí

Trung Vĩnh Trí

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang

Số ĐT : 0965709999

Luyện Duy Khánh

Luyện Duy Khánh

Hội Viên DN Tân Hà

Giám Đốc Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex Tuyên Quang

Số ĐT : 0985100100