CHI HỘI DN HƯNG THÀNH

Nguyễn Xuân Tài

Nguyễn Xuân Tài

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty TNHH MTV DV môi tr­ường và quản lý Đô thị Tuyên Quang

Số ĐT : 0913386922

Nguyễn Ngọc Đình

Nguyễn Ngọc Đình

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Thành H­ưng

Số ĐT : 0913250007

Nông Thị Song Vân

Nông Thị Song Vân

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát N­ước Tuyên Quang

Số ĐT : 0912760169

Vũ Xuân Tiến

Vũ Xuân Tiến

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty CP Xây dựng Tổng Hợp Tuyên Quang

Số ĐT : 01688108999

Phan Thị Nga

Phan Thị Nga

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty CP XD Cầu đường Giao Thông Tuyên Quang

Số ĐT : 0912457019

Trần Tất Quang

Trần Tất Quang

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty CP Tư vấn XD Tuyên Quang

Số ĐT : 01245378989

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tuyên Quang

Số ĐT : 0985983989

Phạm Tôn

Phạm Tôn

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Quảng cáo Phạm Tôn

Số ĐT : 0912157796

Nguyễn Hải Tuyên

Nguyễn Hải Tuyên

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc DNTN thương mại Hải Tuyên

Số ĐT : 0987521787

Ngô Minh Quế

Ngô Minh Quế

Hội Viên DN HƯNG THÀNH

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Quế Quyền

Số ĐT : 0915614616