CHI HỘI DN MINH XUÂN

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Viễn thông Tuyên Quang

Số ĐT : 0916163333

Phạm Như Ngọc

Phạm Như Ngọc

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Công ty CP Viễn thông FPT – CN. Tuyên Quang

Số ĐT : 0977368868

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Công ty TNHH MTV thương mại Ngọc Hương

Số ĐT : 0987197199

Vũ Nguyệt Ánh

Vũ Nguyệt Ánh

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Trung tâm Viettel TP. Tuyên Quang

Số ĐT : 0982272729

Phạm Nhật Tân

Phạm Nhật Tân

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Nhật Tân

Số ĐT : 01674808888

Trương Thị Hà

Trương Thị Hà

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Nhà hàng Biển Rừng

Số ĐT : 0915675414

Ngô Quang Vinh

Ngô Quang Vinh

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tuyên Quang

Số ĐT : 0913038007

Lương Văn Hải

Lương Văn Hải

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Chi nhánh Mobifone Tuyên Quang

Số ĐT : 0906541985

L­ương Duy Hiệp

L­ương Duy Hiệp

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Công ty TNHH Hiệp Lâm

Số ĐT : 0913053331

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà

Hội Viên DN Minh Xuân

Giám Đốc Công ty TNHH vận tải Việt Bắc

Số ĐT : 0912500833