CHI HỘI DN NÔNG TIẾN

Chu Thế Hòa

Chu Thế Hòa

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thu

Số ĐT : 02073822937

Trần Đức Hùng

Trần Đức Hùng

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Phạm Vũ

Số ĐT : 0936631666

Lâm Liêu Bình

Lâm Liêu Bình

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế giám sát và xây dựng An Phát

Số ĐT : 0979724304

Phạm Thúy Linh

Phạm Thúy Linh

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Công ty TNHH Thành Tín

Số ĐT : 3.827827

Phùng Văn Hưng

Phùng Văn Hưng

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Bảo Anh

Số ĐT : 0912037261

Nguyễn Ngọc Hòa

Nguyễn Ngọc Hòa

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Công ty TNHH Ngọc Hòa

Số ĐT : 0912387434

Lê Đức Dũng

Lê Đức Dũng

Hội Viên DN Nông Tiến

Giám Đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Tuyên Hoàng

Số ĐT : 0972572666

Nguyễn Văn Dự

Nguyễn Văn Dự

Hội Viên DN Nông Tiến

Phó Giám Đốc Công ty TNHH kinh doanh sắt thép Trường Thịnh

Số ĐT : 01669789999

Nguyễn Minh Chiến

Nguyễn Minh Chiến

Hội Viên DN Nông Tiến

Đại Diện Công ty TNHH Tiến Phát Tuyên Quang

Số ĐT : 0904878969

Nguyễn Hữu Khánh

Nguyễn Hữu Khánh

Hội Viên DN Nông Tiến

Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH MTV SESHIN VN2

Số ĐT : 0977498772