CHI HỘI DN PHAN THIẾT

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc HTX Công nghiệp xây dựng

Số ĐT : 0912273646

Hoàng Việt Trung

Hoàng Việt Trung

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc DNTN Tiến Thuận

Số ĐT : 0989524555

Nguyễn Văn Nhâm

Nguyễn Văn Nhâm

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty TNHH Tam Sơn

Số ĐT : 0913090511

Hà Mạnh Cường

Hà Mạnh Cường

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty CP Đầu tư & TM Lục Phát

Số ĐT : 0983073087

Nguyễn Văn Cẩm

Nguyễn Văn Cẩm

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty TNHH Minh Cẩm

Số ĐT : 0913508414

Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Hữu Thanh

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang

Số ĐT : 0977298888

Nguyễn Mạnh Toàn

Nguyễn Mạnh Toàn

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty TNHH xây dựng và TMDV Toàn Thắng

Số ĐT : 01692138888

Lê Chí Dũng

Lê Chí Dũng

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty TNHH đầu tư cho thuê nhà ở văn phòng Lộc Phát

Số ĐT : 0915655989

Trần Duy Quyền

Trần Duy Quyền

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty TNHH Duy Quyền

Số ĐT : 0915655989

Trần Ngọc Thủy

Trần Ngọc Thủy

Hội Viên DN Phan Thiết

Giám Đốc Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang

Số ĐT : 0913250880