CHI HỘI DN TÂN QUANG

Nguyễn Mạnh Thành

Nguyễn Mạnh Thành

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty CP Hồng Phát

Số ĐT : 0913250192

Vũ Lương Điền

Vũ Lương Điền

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty CP VLXD Viên Châu

Số ĐT : 0912521577

Đặng Toán

Đặng Toán

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty Mỏ sắt và Cán thép Tuyên Quang

Số ĐT : 0912918956

Lê Văn Bảy

Lê Văn Bảy

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty CP Vận tải Ô tô

Số ĐT : 0912777799

Bùi Hữu Long

Bùi Hữu Long

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ( SHB), Chi nhánh Tuyên Quang

Số ĐT : 0905333899

Vũ Giang Nam

Vũ Giang Nam

Hội Viên DN Tân Quang

Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Tuyên Quang

Số ĐT : 0915159775

Ma Quang Thái

Ma Quang Thái

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty CP Kim loại mầu Tuyên Quang

Số ĐT : 0946162772

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hùng Huế

Số ĐT : 0989698499

Dương Thị Bích Hoà

Dương Thị Bích Hoà

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc Công ty CP Dược và Dịch vụ Thương mại TQ

Số ĐT : 0912329235

Bùi Văn Thành

Bùi Văn Thành

Hội Viên DN Tân Quang

Giám Đốc CtyTNHH MTV Nông nghiệp Xanh Thành Công

Số ĐT : 0989192988