CHI HỘI DN TRÀNG ĐÀ

Đặng Duy Đức

Đặng Duy Đức

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty TNHH Phú Bình Tuyên Quang

Số ĐT : 0936277969

Phạm Thanh Phong

Phạm Thanh Phong

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty cổ phần cơ khí xây lắp Quyết Thắng

Số ĐT : 0912600588

Hoàng Minh Sơn

Hoàng Minh Sơn

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty sách và thiết bị trường học

Số ĐT : 0918680999

Phạm Đức Nhuận

Phạm Đức Nhuận

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Doanh nghiệp tư nhân Nhuận Huệ

Số ĐT : 0913524188

Trần Văn Hùng

Trần Văn Hùng

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty cổ phần An Lâm

Số ĐT : 0913961369

Nguyễn Vũ Linh

Nguyễn Vũ Linh

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty Tắc Thành

Số ĐT : 0989286495

Trần Văn Nếp

Trần Văn Nếp

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Điện lực Thành phố Tuyên quang

Số ĐT : 0963268268

Đặng Vân Anh

Đặng Vân Anh

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Cty TNHH MTV Nhật Linh Anh

Số ĐT : 0912744523

Trần Thế Hùng

Trần Thế Hùng

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty TNHH Tâm Anh

Số ĐT : 0979769788--0276271588

Đồng Quang Luận

Đồng Quang Luận

Hội Viên DN Tràng Đà

Giám Đốc Công ty CP Vận tải Quang Minh Thiện

Số ĐT : 0942826826