CHI HỘI DN Ỷ LA

Dương Thanh Tuyên

Dương Thanh Tuyên

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam- Công ty Thủy điện Việt Nam

Số ĐT : 0912476566

Kha Lương Phong

Kha Lương Phong

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

Số ĐT : 0913250221

Trần Thị Thu Thơm

Trần Thị Thu Thơm

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty TNHH Thiết bị điện Thơm Tuyến

Số ĐT : 0982737595

Dương Việt Hùng

Dương Việt Hùng

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Phượng Hùng

Số ĐT : 0918302988

Nguyễn Ngọc Cần

Nguyễn Ngọc Cần

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty TNHH MTV thương mại Ngọc Cần

Số ĐT : 0982188224

Bùi Trọng Hóa

Bùi Trọng Hóa

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty TNHH Hoàng Ngọc

Số ĐT : 083516666

Đỗ Quang Trung

Đỗ Quang Trung

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang

Số ĐT : 0913250055

Vũ Tiến Linh

Vũ Tiến Linh

Hội Viên DN Ỷ LA

Giám Đốc Công ty TNHH sản xuất và TM Thép Linh Vũ

Số ĐT : 0975508080

Trần chí Kiên

Trần chí Kiên

Hội Viên DN Ỷ LA

Trưởng Phòng Phòng KD Bảo hiểm Bưu điện TQ

Số ĐT : 0976065888