HỘI DN CHIÊM HÓA

L­ương Thị Thế

L­ương Thị Thế

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Công ty TNHH Quang Sáng

Số ĐT : 0988822228

Nguyễn Mạnh Chung

Nguyễn Mạnh Chung

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Công ty TNHH Anh Ph­ương

Số ĐT : 0912531758

Nguyễn Văn Khai

Nguyễn Văn Khai

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Công ty TNHH Khai Hoa

Số ĐT : 0912191465

Hà Thị Diệu Thúy

Hà Thị Diệu Thúy

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc CN Bảo Việt Chiêm Hóa thuộc Cty Bảo Việt TQ

Số ĐT : 0912698070

Đỗ Trường Giang

Đỗ Trường Giang

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Điện lực Chiêm Hóa

Số ĐT : 0962007999

Hà Văn Doãn

Hà Văn Doãn

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hà Đức

Số ĐT : 0974221531

Nguyễn Xuân Hồng

Nguyễn Xuân Hồng

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hà Dương

Số ĐT : 0912942511

Hoàng Văn Thường

Hoàng Văn Thường

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Công ty TNHH Lộc Hoàng

Số ĐT : 0912600565

Trần Bình Trọng

Trần Bình Trọng

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Phòng Giao dịch CN Ngân hàng Công thương Chiêm Hóa

Số ĐT : 0912 835 008

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Hội Viên DN Chiêm Hóa

Giám Đốc Công ty TNHH Sơn Hải

Số ĐT : 0978546666