HỘI DN HÀM YÊN

Lương Văn Công

Lương Văn Công

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc XN khai thác và CBLS khoáng sản Hàm Yên

Số ĐT : 0974584034

Giang Văn Bích

Giang Văn Bích

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Công ty TNHH Anh Tuấn

Số ĐT : 0982843864

Nguyễn Khắc Tuyên

Nguyễn Khắc Tuyên

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Công ty TNHH Tiến Đạt

Số ĐT : 0973112299

Đoàn Xuân An

Đoàn Xuân An

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc DNTN L­ương Tâm

Số ĐT : 0977331200

Đoàn Đức Long

Đoàn Đức Long

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Thanh Long

Số ĐT : 0986411986

Hà Quang Nam

Hà Quang Nam

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Cty TNHH Hưng Anh

Số ĐT : 0985483338

Nguyễn Văn Kỳ

Nguyễn Văn Kỳ

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Anh Hoàng

Số ĐT : 0915195955

Phùng Viết Hùng

Phùng Viết Hùng

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Công ty TNHH Hiệp Phát

Số ĐT : 0912 265 489

Phạm Văn Toại

Phạm Văn Toại

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh huyện Hàm Yên

Số ĐT : 0912 955 240

Phạm Văn Tân

Phạm Văn Tân

Hội Viên DN Hàm Yên

Giám Đốc Điện lực Hàm Yên

Số ĐT : 0962111999