HỘI DN LÂM BÌNH

Triệu Văn Đội

Triệu Văn Đội

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đội Loan

Số ĐT : 0985272188

Nguyễn Văn Mười

Nguyễn Văn Mười

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH M­ười Tiến

Số ĐT : 01688978579

Đinh Công Ngoạn

Đinh Công Ngoạn

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH Đinh Tuyên

Số ĐT : 0984591490

Chẩu Văn Tám

Chẩu Văn Tám

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH Sáu Tám

Số ĐT : 01688657122

Nguyễn Thế Dũng

Nguyễn Thế Dũng

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH Dũng Thế

Số ĐT : 01687855267

Nguyễn Ngọc Coóng

Nguyễn Ngọc Coóng

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Lâm

Số ĐT : 0984007886

Nguyễn Văn Tọa

Nguyễn Văn Tọa

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH XD Giáp V­ượng

Số ĐT : 0982649707

Nông Minh Chủ

Nông Minh Chủ

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Đại

Số ĐT : 0973784624

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Chí Thanh

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Sơn Thảo

Số ĐT : 0986075176

Chẩu Thị Loan

Chẩu Thị Loan

Hội Viên DN Lâm Bình

Giám Đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Tuấn Loan

Số ĐT : 0988356985