HỘI DN NA HANG

Hoàng Ngọc Cản

Hoàng Ngọc Cản

Hội Viên DN Na Hang

Giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh

Số ĐT : 0912528008

Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Công ty TNHH Xuân Tr­ường

Số ĐT : 0974618888

Lê Huy Chiến

Lê Huy Chiến

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Lâm Vũ

Số ĐT : 0912274727

Đinh Văn Thành

Đinh Văn Thành

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Công ty TNHH Thành Phấn

Số ĐT : 0987735293

Nông Văn Điệp

Nông Văn Điệp

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Công ty TNHH Quế Lâm

Số ĐT : 0987068128

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Nhà hàng Tuấn Anh

Số ĐT : 0983508626

Nguyễn Khánh Kiểm

Nguyễn Khánh Kiểm

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Chi nhánh Viettel Na Hang

Số ĐT : 0976251888

Vũ Thành Hiếu

Vũ Thành Hiếu

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh huyện Na Hang

Số ĐT : 0988886999

Ma Văn Thụy

Ma Văn Thụy

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Phú Vinh

Số ĐT : 0979147558

Lý Hồng Phả

Hội Viên DN Na Hang

Giám Đốc Công ty TNHH Phả Trả

Số ĐT : 01657364649