HỘI DN YÊN SƠN

Nguyễn Phú Sang

Nguyễn Phú Sang

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc Cty CP XD Cầu đường và Vận tải

Số ĐT : 0983918133

Trần Quốc Văn

Trần Quốc Văn

Hội Viên DN Yên Sơn

Phó Giám Đốc Công ty CP Chè Mỹ Lâm Tuyên Quang

Số ĐT : 0913250220

Bùi Xuân Phương

Bùi Xuân Phương

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc Công ty TNHH Minh Ph­ương

Số ĐT : 0912099449

Hoàng Văn Sàng

Hoàng Văn Sàng

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Phú

Số ĐT : 0912037373

Phạm Đình Huỳnh

Phạm Đình Huỳnh

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc HTX chè Quang Minh

Số ĐT : 0982339129

Đặng Văn Khánh

Đặng Văn Khánh

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc HTX chè Quang Khánh

Số ĐT : 0982504186

Nguyễn Chí Công

Nguyễn Chí Công

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc Chi nhánh Viettel Yên Sơn

Số ĐT : 0984188688

Trần Bá Khải

Trần Bá Khải

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc Công ty TNHH Linh Nguyệt – Khách sạn Á Châu

Số ĐT : 01654441538

Phùng Quốc Thắng

Phùng Quốc Thắng

Phó Chủ tịch Hội DN Yên Sơn

Giám Đốc HTX Kinh doanh khai thác & SX VLXD Thắng Lợi

Số ĐT : 0988811289

Nguyễn Huy Tưởng

Nguyễn Huy Tưởng

Hội Viên DN Yên Sơn

Giám Đốc Ngân hàng NN và PTNT huyện Yên Sơn

Số ĐT : 0983935233