THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI DN TỈNH

Dương Xuân Hùng

Dương Xuân Hùng

Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

Giám Đốc HTX sản xuất khai thác đã vôi xã Đội Cấn

duongxuanhung1974@gmail.com

Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Văn Hà

Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

Giám Đốc DN Tư nhân Hưng Hà

hunghanp1@gmail.com

Nguyễn Minh Dũng

Nguyễn Minh Dũng

Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty TNHH Dũng Giang

minhdungtuyenquang@gmail.com

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh

Phó CT Hội DNTP Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang

thinhnd.tqg@vnpt.vn

Nguyễn Ngọc Phẩm

Nguyễn Ngọc Phẩm

Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang- Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty CP Đường bộ 232

pham232tq@gmail.com

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Văn Hưng

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Chi nhánh Viettel Tuyên Quang

hungtron021977@gmail.com

Hoàng Ngọc Thanh

Hoàng Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Công ty Bảo Việt Tuyên Quang

thanhtq1971@gmail.com

Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Đức Hạnh

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang

hanhbidvtq@gmail.com

Nguyễn Phú Phượng

Nguyễn Phú Phượng

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang-Ủy viên BTV

P. Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang

phuongnp1966@gmail

Phạm Đức Thuận

Phạm Đức Thuận

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang-Ủy viên BTV

Giám Đốc NH TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Tuyên Quang

thuanpd@vietinbank.vn