Môi trường kinh doanh tỉnh Tuyên Quang qua kết quả điều tra PCI 2018

Chia Sẻ

Như tin đã đưa, ngày 12/4/2019, tại Khách sạn Mường Thanh (TP Tuyên Quang), Ban Chỉ đạo PCI tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” – 5 năm một chặng đường. Tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, Giám đốc dự án PCI đã phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần PCI năm 2018 của tỉnh Tuyên Quang. Website Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài viết của ông Đậu Anh Tuấn.

Chia Sẻ