Nhóm các khó khăn, vướng mắc DN thường gặp

Chia Sẻ

Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân” xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Qua đó xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng.

Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình SXKD, DN nhỏ và vừa nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng, vẫn còn chịu thua thiệt do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về: 1. Thủ tục hành chính; 2. Thủ tục về đất đai; 3. Thủ tục tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; 4. Thủ tục ưu đãi thuế; 5. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong thanh toán đầu tưcông; 6. Thủ tục để triển khai thực hiện các dự án đầu tư; quy hoạch xây dựng…

Trong đó, về thủ tục hành chính: Tuy đã có nhiều cải cách, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cho DN. Song vẫn còn có luật, nghị định, thông tư…chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong các khâu: chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Việc lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn đầu tư công; thanh quyết toán vốn đầu tư công vẫn gặp phải những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Còn có ngành, địa phương chưa chuyển mạnh mẽ nhận thức và hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”. Chưa thường xuyên công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo. Còn có tình trạng xử lý chưa nghiêm và triệt để các vi phạm pháp luật về TTXH; trốn thuế, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường, sở hữu trí tuệ, trật tự ATGT; chưa bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính, tạo môi trường lành mạnh để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

Về thủ tục về đất đai. Nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp để thực hiện dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn. Luật Đất đai nhiều nơi vẫn chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư; Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng vẫn còn có mâu thuẫn, chồng chéo, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

Còn có nhà đầu tư lợi dụng đơn giá thấp, thuê đất nhưng không triển khai dự án, chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch, gây khó khăn trong việc quản lý. Tại một số KCN, nhiều địa phương tỉnh, TP đã đầu tư kinh phí vào xây dựng hạ tầng KCN, nhưng nguồn thu từ tiền thuê lại đất và sử dụng hạ tầng còn hạn chế, không đủ bù đắp đủ chi phí quản lý vận hành, duy tu sửa chữa các KCN…

Còn có địa phương, mặc dù UBND tỉnh, thành phố đã ban hành Quyết định, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…Tuy nhiên tại cơ sở, vấn đề này chưa được cấp sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện triệt để, dẫn đến tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, hành DN…;

Đỗ Hùng (Tổng hợp)

Chia Sẻ