Thư mời tuyên truyền, quảng cáo trên Website Hiệp hội DN tỉnh

Chia Sẻ

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo trên Website Hiệp hội DN tỉnh, liên hệ với đ.c Đỗ Hùng, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Website Hiệp hội DN tỉnh; ĐT 0968.021. 957. Xin cảm ơn!

 

Chia Sẻ