V/v khảo sát đăng ký tham dự khóa học về giải pháp vốn cho DN do nữ làm chủ

Chia Sẻ

 

Kính gửi: Thường trực Hiệp hội/ Hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố

Để có cơ sở áp dụng, thực hiện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận vốn ngân hàng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội/Hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tập hợp danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu về: Bồi dưỡng quản trị tài chính tín dụng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, xây dựng chiến lược tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng và gửi về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trước ngày 28/5/2019.

Ngoài ra, gửi đến doanh nghiệp hội viên phiếu khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp trong việc xây dựng Quy trình kế hoạch kinh doanh (file đính kèm). Trên cơ sở đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ phối  hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức triển khai các khóa đào tạo nhằm giúp các hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận vốn ngân hàng.

Phiếu khảo sát gửi về: Địa chỉ, Email: vinasme.cntt@gmail.com / Mr Hiển 0934580579 hoặc lanvinasme@gmail.com / Ms Lan 0904183155

Trân trọng!

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo Ban Nữ công Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo CLB Nữ Doanh nhân tỉnh; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời điền thông tin đăng ký tham dự theo mẫu biểu, địa chỉ trên trước ngày 28/5/2019; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!

Chia Sẻ