V/v tham dự Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần 1-2019 tại Hàn Quốc

Chia Sẻ

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự điền thông tin theo mẫu biểu, thời gian, địa chỉ trên; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!

Chia Sẻ